Tag Archive for трудово законодателство

Специални клаузи в трудовите договори – валидност и приложение

Автор: Грета Кунчева

Source: oxbridgeessays.com

Source: oxbridgeessays.com

Някои работодатели защитават интересите си, като подписват с постъпващите служители договори, с включени клаузи за неустойки, или други такива, визиращи забрана за бъдеща работа при конкурентни организации. До каква степен тези клаузи имат реално действие е трудно да се каже, но тук ще ви посочим някои от най-честите примери, както и възможните съдебни тълкувания. Read more