Tag Archive for късметът спохожда подготвения

В три изречения (LXXVI)

Случайният късмет може да споходи почти всекиго.

Именно затова е и случаен.

Неслучайно и редовно късметът идва главно при подготвените, професионалистите, търпеливите и постоянните.