Tag Archive for HR метрики

Измерване ефикасността, ефективността и въздействието на HR функцията в компанията – Част 4

Част 4

Тук ще публикуваме в поредни дни и на части една ключова статия на колегата Миглена Панова /Internationally certified Human Resources Business Professional (HRBP®) by HR Certification Institute (www.hrci.org), USA/. В нея задълбочено и структурирано се разглеждат ключови теми като ефективност, ефикасност и въздействие на HR функциите в компанията. В тази последна четвърта част ще научите подробности за измерването на ефективността чрез ползването на подходящи HR метрики.

/Първа част на статията/

/Втора част на статията/

/Трета част на статията/

 

Измерване на ефективността чрез използването на HR метрики

 

Съществуват много HR метрики, които могат да се използват. Някои са по-важни и както казахме, изборът им зависи от целите и стратегията на компанията и наличието на данни, които могат да се проследяват и използват. При използването им HR професионалистите трябва да вземат предвид следното:

  • Кои метрики са най-важни за организацията?
  • Какви данни трябва да се съберат, проследят и изчислят?
  • Как ще бъдат резултатите анализирани и сравнени?
  • Как ще се използват резултатите при дейности като планиране, развитие, подобрение, решаване на проблеми?

Типичните  HR метрики, които широко се използват сред по-голямата част от организациите, се концентрират в следните области: подбор, възнаграждение, задържане на персонала, производителност и HR отдел. Read more

Измерване ефикасността, ефективността и въздействието на HR функцията в компанията – Част 3

Част 3Тук ще публикуваме в поредни дни и на части една ключова статия на колегата Миглена Панова /Internationally certified Human Resources Business Professional (HRBP®) by HR Certification Institute (www.hrci.org), USA/. В нея задълбочено и структурирано се разглеждат ключови теми като ефективност, ефикасност и въздействие на HR функциите в компанията. В тази трета част можете да научите подробности за видовете HR метрики.

/Първа част на статията/

/Втора част на статията/
 

По – подробно за видовете Метрики

 

HR метриките попадат в две големи категории, в зависимост от това каква информация носят за бизнеса. В първата категория са онези, които измерват въздействието върху бизнеса, а във втората – измерващите ефективността и ефикасността. Повечето използвани организационни мерки се сравняват с Full-time Equivalents (FTEs). FTE е мярка равна на 1 човек, работещ на пълен работен ден в годината. Тоест, двама служители, работещи на 4 часа се равняват на 1 FTE. Read more

Измерване ефикасността, ефективността и въздействието на HR функцията в компанията – Част 2

Част 2Тук ще публикуваме в поредни дни и на части една ключова статия на колегата Миглена Панова /Internationally certified Human Resources Business Professional (HRBP®) by HR Certification Institute (www.hrci.org), USA/. В нея задълбочено и структурирано се разглеждат ключови теми като ефективност, ефикасност и въздействие на HR функциите в компанията. В тази втора част можете да научите как се подбират правилните метрики в HR и защо този подбор е от стратегически важно значение.

/Първа част на статията/

Как да подберем и приложим правилните метрики?

 

Съществуват стотици метрики, използвани от HR специалистите, вариращи от най-основните като текучество на персонал до така сложните балансирани карти за оценка (balanced scorecards) и анализ на работната  сила (workforce analytics). Те биха могли да бъдат използвани за оценяване на почти всяка една дейност в организацията, но внимателно трябва да подберем онези метрики, които са нужни за изпълнение на стратегията и целите на компанията ни и отразяват, както стратегическия ефект върху компанията, така и оперативната ефективност и  ефикасност на функцията ни.  За да сме успешни в  това начинание, е добре да следваме някои основни стъпки при установяването, разработването и прилагането на метриките. Read more

Измерване ефикасността, ефективността и въздействието на HR функцията в компанията – Част 1

МетрикиТук ще публикуваме в поредни дни и на части една ключова статия на колегата Миглена Панова /Internationally certified Human Resources Business Professional (HRBP®) by HR Certification Institute (www.hrci.org), USA/. В нея задълбочено и структурирано се разглеждат ключови теми като ефективност, ефикасност и въздействие на HR функциите в компанията. В тази първа част можете да научите подробности за метриките в HR и защо са толкова важни.

Не може  да се разбере онова, което не се измерва. Ако не се измерва, не би могло да се контролира. А ако няма контрол върху него – не би могло да се подобри. – Джеймс Харингтон Read more