Tag Archive for elevator pitch

Няколко съвета за elevator-pitch

Source: latimesblogs.latimes.com

Source: latimesblogs.latimes.com

Ако си търсите работа, едно от нещата, които непременно трябва да сторите е, да си подготвите „асансьорна реч” (elevator pitch). При това, речта трябва да е добра и уникална. Целта е да имате кратко представяне, което в рамките на 10-20 секунди ви разкрива професионално. Идеята зад всичко това е да можете да си помагате с хората, които срещате, най-вече в откриването на евентуална нова работа.

Да представите в десет или двайсет секунди професионалния си опит и умения може да е стресираща и страшно трудна задача обаче. Тук са събрани накратко съветите на Роузмари Хук, която се изявява като кариерен коуч.

Read more

Добрият „elevator pitch“ – инструмент на успеха

Source: sxc.hu

В английския език съществува един термин, който все по-често може да се чуе по целия свят, в това число и в България. „Elevator pitch”. Няма добър превод на български, но значението му е „кратко представяне на личността ви, в рамките на толкова време, колкото отнема на асансьора (возещ вас и потенциален работодател/клиент/бизнес партньор) да вземе няколко етажа”. В забързания свят на съвременния бизнес „elevator pitch”-ът е твърде важен инструмент на личния ви брандинг. Иначе казано, ако си подготвите правилните фрази, теоретично увеличавате в голяма степен шансовете си за бизнес. Read more