Публикации с таг демотивация

10 антимотивационни цитата (4)

Source: Facebook

Source: Facebook

 

И най-амбициозният малък камък, никога няма да порасне до голяма скала.

 

Може би, смисълът от съществуването ви е, да послужите като предупреждение за другите.

 

Няма глупави въпроси, но има толкова много любопитни идиоти.

 

Ако не успеете в началото, унищожете всички доказателства, че сте опитвали.

 

Животът не е кратък. Той е дълъг. МНОГО дълъг, особено, след всички тези грешни решения.

 

Ако наистина ни пукаше за клиента, щяхме да го пратим някъде другаде.

 

Понякога, най-доброто решение за проблемите с мотивацията е да бъдат уволнени всички, които са нещастни.

 

Ако птиците летят в правилна формация, то им се налага да използват двойно по-малко усилия. Дори и в природата става очевидно, че екипната работа води до колективен мързел.

 

Единствената постоянна величина във всичките ти нещастни връзки и взаимоотношения, си ти самият.

 

Винаги съм искал да бъда някого, но постепенно осъзнавам, че е трябвало да бъда по-конкретен.

10 антимотивационни цитата (1)

10 антимотивационни цитата (2)

10 антимотивационни цитата (3)