HR терминология

Три понятия – образование, квалификация и талант

Автор – Светлозар Петров, изпълнителен директор на JobTiger

Source: sxc.hu

Всяко професионално общество има своите митове, легенди и мантри. И колкото и разумни гласове да се чуват (понякога) в него, те не съумяват да се преборят с тях. Плевелът избуява отново и отново. Често и в противоречие със здравия смисъл.

Едни от най-разпространените плевели на HR пазара са митовете за образованието, квалификацията и талантите. И за връзката между тях. Мисля, че едно просто обяснение на понятията би било от полза. Прочети повече

HR терминология (XVII) – Интервю при напускане

Source: sxc.hu

Повечето хора са свикнали да асоциират интервюто с процеса по назначаване на нова работна позиция. Факт е обаче, че добрите компании работодатели често практикуват и провеждане на интервю при напускане на даден служител.

Прочети повече

HR терминология (XV) – Емоционална интелигентност (EQ)

Предисторията

Source: fortifyservices.blogspot.com

Емоционалната интелигентност е относително неотдавна дефинирана, но корените на понятието лежат дълбоко във времето и стигат чак до Дарвин. В някои от ранните си творби той посочва важността на емоционалното себеизразяване за оцеляването и адаптацията. В началото на миналия век, въпреки че традиционните по това време дефиниции на интелигентността са фокусирани върху когнитивните аспекти (памет, проблемно-ориентирано мислене), започват да се прокрадват идеи за важността и на не-когнитивните такива. Например американският психолог Е.Л.Торндайк от университета „Колумбия” започва около 1920г. да използва понятието „социална интелигентност”, описвайки с него способността за разбиране и работа с други хора. През 1975г. Хауърд Гарднър представя в книгата си „Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligencesтеорията си за множеството типове интелигентност. Според нея, традиционните схващания за интелигентност не успяват да обяснят задоволително когнитивните способности.

Прочети повече

HR терминология (XIV) – Пакет социални придобивки

Source: sxc.hu

Фирмените социални придобивки са онези нефинансови бонуси, които служителите в една компания получават, извън договорената си работна заплата. Тези придобивки могат да варират в различна степен, а много работодатели изобщо не смятат за нужно да ги осигуряват.

Една от най-често срещаните придобивки е допълнителното медицинско осигуряване в частен здравноосигурителен фонд. За мнозина служители това е желана социална придобивка, тъй като здравеопазването и лечението в България поскъпват ежедневно.
Прочети повече

HR терминология (XIII) – Гъвкаво работно време

Source: sxc.hu

Гъвкавото работно време е точно това, което посочва името му. Този бонус се договаря обикновено отделно с даден служител и се фиксира (по правило) в трудовия му договор. Гъвкавото работно време позволява на сътрудниците в компанията да идват например един час по-рано на работа и, респективно, да си тръгват един час по-рано. Има и друга форма на гъвкавото работно време, при която служителят работи четири дни по десет часа и почива три дни в седмицата.

Прочети повече