Злословенето – честа офисна грешка

Source: op54rosary.ning.com

„Абе, знаеш ли, колегата X е много неприятен тип, а и ми се струва, че не си разбира от работата.” Подобни изказвания са правили пред други свои колеги не един и двама. Така е. Но това не е причина да смятате, че тези разговори са полезни или уместни. Прочети повече

Вредата от “ефекта на фалшивия консенсус” в работата

Source: rcsed.ac.uk

Тази рубрика е посветена на глупавите неща, които правим в офиса. Или на неправилните. Или на неправилните и глупави неща. Ще се опитаме да ви помогнем, да ги идентифицирате и избягвате с времето. Дано сме ви полезни.

Седите с колеги и мислите стратегия за действия по бъдещ проект. В рамките на проекта ще си партнирате с друга фирма. Изработвате хитро и печелившо решение за действие, което ви се вижда много удачно за случая. Някой казва: „А дали другата компания ще се съгласи да работи по този начин?”. Друг отговаря бързо: „Няма начин да не се съгласят. Измислили сме много умна комбинация от ходове, трябва да са идиоти, ако не се съгласят да го направим по този начин.” Добре дошли в света на „фалшивия консенсус”! Прочети повече

Розовата ретроспекция – опасна на работното място

Source: sxc.hu

Тази рубрика е посветена на глупавите неща, които правим в офиса. Или на неправилните. Или на неправилните и глупави неща. Ще се опитаме да ви помогнем, да ги идентифицирате и избягвате с времето. Дано сме ви полезни.

Независимо колко се стараем в работата, ние грешим. Под „ние” имам предвид „всички”. Да, и „вие” също. Да се греши е човешко, нали така? Работили сме по даден проект, в даден момент сме изглупели, или просто сме се разсеяли, и грешката е станала факт. Понякога е малка и незначителна грешка, без последствия. Понякога обаче, нещата са се развили катастрофално.

Какво е добре да се направи, когато се сгреши в работата? Естествено, най-напред е важно да се постараем да поправим грешката. Независимо дали това е възможно или не, следващото най-важно нещо, което е редно да сторим е …да си вземем поука.  Да си научим урока. Да си вземем бележка. Наречете го както искате. Важното е да запомним грешката и в бъдеще да се стараем да я избягваме.

На практика, повечето хора си спомнят миналото доста неточно. Правили са грешки, да, но често не ги помнят. Това е така наречената „розова ретроспекция”. Психологическо отклонение на възприятията, което ни кара да помним миналото в по-позитивна светлина, отколкото то всъщност е било. Още древните римляни са го забелязали и са казали: „Memoria praeteritorum bonorum” (Миналото се помни като добро).  Психологически експерименти са го доказали – студенти са си припомняли оценките от гимназията – мнозина от тях са си „спомнили”, че са имали по-високи оценки, отколкото в действителност.

Розовата ретроспекция е опасна в работен план. Ако си спомняте опита си в работата като по-позитивен от реалното, има опасност да забравите за грешките си и да не извлечете необходимата поука. Което, гарантирано, ще ви доведе до същите грешки един ден. Затова, опитайте се да мислите за миналото по-реалистично и трезво – това ще ви осигури и по-добро бъдеще.

Хало ефект – заблудите, които ни сервира мозъкът

Тази рубрика е посветена на глупавите неща, които правим в офиса. Или на неправилните. Или на неправилните и глупави неща. Ще се опитаме да ви помогнем, да ги идентифицирате и избягвате с времето. Дано сме ви полезни.

Вие сте HR мениджър. Един ден се налага да интервюирате кандидати, за да попълните свободна позиция във фирмата ви. Явяват се всякакви хора. Денят приключва, но вие не можете да си избиете от главата кандидат номер 3. Той е приветлив, с качествен костюм, приятна, но не фамилиарна усмивка, елегантни очила и добра прическа. А чантата му е от скъпа естествена кожа. Чудесен човек. Симпатичен, приветлив, благонадежден. Със сигурност е и умен и старателен в работата си. Няма как да е иначе. Трябва да го наемем.

Не е важно, дали сте HR или работите нещо друго. Подобни неща са се случвали на всекиго. Срещаме усмихнати и приветливи хора, харесваме ги, убедени сме, че в тях има повече скрит потенциал. Добре дошли в поредното социалнопсихологическо отклонение. Познато е като „хало ефект”. Прочети повече

Нерви в офиса

Source: sxc.hu

Тази рубрика е посветена на глупавите неща, които правим в офиса. Или на неправилните. Или на неправилните и глупави неща. Ще се опитаме да ви помогнем, да ги идентифицирате и избягвате с времето. Дано сме ви полезни.

Хората, дори когато се стараят искрено, не са перфектни. Разбира се, това наблюдение нито е ново, нито е пазено в дълбока тайна. Но има смисъл да го споделим отново, за да си припомним една базисна истина.

Проектът е зациклил, фирмата е в тежко финансово състояние, личните отношения вкъщи скърцат, жегата влудява – могат да се изброят още стотици основания за нервност. И тази нервност обикновено избива в даден момент. Пред кого обаче? Прочети повече