Стресът – бичът на съвремието

Source: sxc.hu

Според различни данни, между 1/3 и 1/2 от работещите хора в Европа и САЩ, оценяват работата си като много стресогенна. Това безспорно означава, че стресът е един от основните проблеми на съвременното общество. Като се добави и обстоятелството, че световната икономическа криза само засили тези тенденции, резултатът става действително обезпокоителен.

Основните причинители на стрес на работното място са най-често следните:

  • Твърде голям обем работа, обвързан с нереалистични срокове. Това поставя служителите в неприятната ситуация вечно да работят нещо „за вчера” и реално да бъдат поставени под угрозата да не успеят да изпълнят задълженията си.
  • Твърде малък обем работа. Макар и да не се случва често, все пак има работни позиции, които, поради лошо разпределение на работата или некомпетентно ръководство, поставят твърде малко задачи пред служителите. Това води до чувство за неудовлетвореност и малоценност, които пък неизбежно пораждат стрес.
  • Слаб мениджмънт. Ако прекият ръководител или управляващият мениджър не са в състояние да ръководят компетентно и своевременно подчинените си, те ги излагат на стресопораждащи условия. Така хората не знаят какво и за кога имат да свършат, нито, дали се справят успешно със задачите си, поради липса на обратна връзка.
  • Тормоз от колеги или ръководители. Тормозът обикновено е на лична основа и е твърде чест фактор за пораждане на проблеми. Тормозът може да бъде и по сексуален или друг признак, което още повече задълбочава стреса на служителя.
  • Поставяне на задачи, които не са в компетенциите на служителя. Често се случва някоя задача да бъде делегирана на човек, който не е подготвен за нея. Подобни ситуации затормозяват сътрудниците трайно, ако се повтарят във времето.
  • Неясна йерархичност. Ако един служител отговаря пред двама или трима рководители и всички те го товарят със собствените си проекти, стресът е гарантиран.
  • Недостатъчно информация за случващото се по върховете на фирменото ръководство или за състоянието на фирмата на пазара. Тези фактори създават чувство за несигурност, тъй като означават, че утре фирмата може да фалира или да поеме по съвсем различен курс и служителят да остане безработен.
  • Икономическата криза в световен мащаб. Днес вече повечето хора не са напълно сигурни, че системата няма да ги изхвърли на пазара на труда, при това, без те да имат каквато и да е вина.
  • Лоши условия на труд. Неудобният стол, недостатъчната светлина, студът или шумът в офиса – това са все компоненти от обкръжението, които могат да породят стрес.

Пълното елиминиране на стреса е невъзможно, но повечето от проблемите, посочени по-горе, могат да бъдат избегнати, ако се мисли и действа своевременно. За целта обаче се иска съдействието и вниманието на служителя, колегите, ръководителите – всички те, по един или друг начин, могат и често причиняват стрес. Превенцията в случая е най-доброто решение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *