HR терминология (IX) – Споразумение за поверителност (NDA)

Source: sxc.hu

Споразумението за поверителност/конфиденциалност (на англ. Non disclosure agreement – NDA) е вид юридически договор, най.често сключван между служител и работодател. NDA налага обвързващи условия, забраняващи на служителя да разкрива поверителна и проприетарна вътрешна фирмена информация  пред всякакви външни лица или други компании. Обикновено това споразумение е валидно за периода, в който служителят е назначен в дадената компания и за даден последващ срок (1-2 години) след напускането му.

Целта на споразумението за поверителност е недопускане на изтичане на вътрешна информация към заинтересовани трети страни. Така компанията си гарантира опазването на фирменото знание, на вътрешни правила, практики, равнища на заплащане, търговски споразумения, продуктова информация, стратегически договори и т.н.

NDA е популярно съкращение, дошло от английското наименование на въпросното споразумение. Тази абревиатура е навлязла широко в бизнес средите и у нас.

Споразумението за поверителност може да се отнася и до друг тип ситуации – срещи на мениджърския персонал, консултантски договори с външни контрактори, разработване на нови технологии и всякакви други ситуации, при които се работи с чувствителна информация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *