HR терминология (VIII) – Автоматичен отговор

Source: sxc.hu

Автоматичният отговор (ауториспондер – auto responder на англ.) e една от основните функции на съвременните мейл софтуери. Нейната основна задача е да оттговаря автоматично на мейл съобщенията, които получавате, докато сте извън офиса за по-продължителен период от време – болест, майчинство, отпуска. Тук няма да разглеждаме софтуерната страна на ауториспондера, а само неговото предназначение от HR и бизнес гледна точка.

Въпрос на фирмена политика е дали се използва автоматичен отговор на пристигащите служебни мейли или не. Повечето активни компании предпочитат обаче да се възползват от предимствата на ауториспондера. Причината се крие в обстоятелството, че при съвременното ниво на бизнес динамика, неизползването на автоматичен отговор може да доведе до фирмени загуби, неразбирателства и проблеми с различни контрактори, партньори и клиенти, очакващи бърз отговор на съобщенията си. Ако един фирмен служител е в отпуска по майчинство за цяла година, редно е или някой колега да преглежда мейл акаунта, или да има настроен ауториспондер. Иначе би било странно даденият служител да не връща отговори за толкова продължителен период на всички входящи мейли. Ауториспондерът отговаря със стандартно съобщение, според зададените настройки – например, „Благодаря Ви за мейла. В отпуска по майчниство съм до края на годината. За повече информация и съдействие, моля, обърнете се към акаунт мениджъра X на тел….”

Автоматичният отговор на мейл софтуера е полезен инструмент за бизнес цели, който отговаря напълно на особеностите на съвремието ни и ни дава възможност да задържим и използваме всеки бзнес контакт, дори и да не сме налични пред служебния компютър.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *