HR терминология (III) – Възрастова дискриминация

Source: sxc.hu

Възрастовата дискриминация е враждебно, неглижиращо, ограничаващо или друго подобно отношение към служител (кандидат за работа), на базата на неговата възраст.

Възрастовата дискриминация се среща често в прикрити или напълно открит вид, най-вече в обяви за наемане на служители. В динамичното ни съвремие прагът на дискриминиране все по-чувствително спада и вече често е под 40 години.

Възрастовата дискриминация, подобно на всяка друга дискриминация (с изключение на определени и регламентирани случаи), се забранява категорично от Закона за защита от дискриминация (в сила от 2004г.). Член 4, алинея 1 на закона урежда този въпрос по следния начин: „Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на (…) възраст (…) или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.” Алинея 2 и 3 от същия член посочват какво е пряка и непряка дискриминация. Законът определя и някои особени случаи, които се явяват изключение и позволяват дискриминиране по възраст (Член 7).

Полезно е да се познава този закон (както и всеки друг закон в България), за да се противодейства своевременно и ефективно срещу всички скрити и явни опити за възрастова дискриминация. Пълния текст на ЗЗД ще откриете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *