HR терминология (II)

Основна заплата

Source: sxc.hu

 

Основната заплата е сумата, която служителят задължително получава като месечно възнаграждение, и, която сума е договорена предварително с работодателя. (В САЩ практиката е тази заплата да се изплаща на всеки две седмици, но в България рядко има такова правило в частния сектор.)

Основната заплата може да се допълва от различни бонуси – бонус за постижения, бонус при добро финансово представяне на компанията, процент от печалбите на компанията, заплащане за извънреден труд, тринадесета заплата и т.н. Тези бонуси често варират и не могат предварително да бъдат фиксирани като определени суми, за разлика от основната заплата. Понякога под термина „основна (базисна) заплата” се разбира и сумата, която се полага за дадена позиция, и върху която сума, се начисляват така наречените „класове” – процентно увеличение на въпросната сума за всяка година трудов стаж.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *