[Stories] Х_У

Историята участва в конкурсния период 21.06-20(24).07

Наближаваше рожденият ден на компанията и за тазгодишното парти беше подготвена специална кампания

В разгара на еко еуфорията беше взето решение вместо да получава подаръци – компанията да подарява на гостите си.

Талон с удостоверение за засадено дръвче.

Покрай цялостният маркетинг бяха поръчани стикери с надпис призоваващ да се опазва гората защото била наша (а не на горското стопанство)

Служителят X (среден провинциалист с романтични детски спомени от село) влезе в кухнята мятайки пътьом пренебрежителен поглед на

новопристигналите еко стикери поставени на шкафчето на входа.

Взе си ябълка от панерчето със служебни плодове и я заръфа мълчаливо подпрян на касата на вратата.

Постепенно изпадна в хипноза от разиграващият се пред очите му ритуал.

Очевидно служителката Y по също време беше решила също да консумира ябълка от служебното панерче:

Изми ръцете си и ябълката със сапун.

Взе салфетка от големия стенен салфетник

Постави я в малка чинийка, а отгоре измитата ябълка.

Взе още 3 салфетки – туп-туп-туп

(На служителят X направи впечатление степента на автоматичноста на този жест. Очевидно отработено движение, отбеляза наум.)
Избърса ръце и хвърли топката в коша.

Извади нож и вилица и внимателно започна да нарязва ябълката.

Боцкайки си първото парченце служителката Y най-после хвърли поглед към зяпналия я колега.

По лицето и брадата му вече се стичаше ябълков сок от възхищение – вследствие на приблизителната калкулация:

4 салфетки и 1 литър вода само за подготовката.

Служителят X стоеше парализиран с увиснало чене под погнусения поглед на колежката си.

Възмутена от вида и маниерите на колегата си служителката Y побърза да довърши ябълката.

Изми чинийката, приборите и ръцете си със сапун.

Чукна 3 салфетки з ръцете и се отправи към безкрайните си задължения.

Служителят X довърши ябълката в дълбок размисъл.

Отми ябълковият сок от върховете на пръстите си.

Метна шепа вода на устата и брадичката си.

Усети срама от сгънатата на 4 салфетка в джоба която беше на минимум 4 ползвания.

(При внимателно ползване хартията и беше достатъчно плътна за да не се разкъсва и си я сушеше като я просне над захранването на компютъра.)

излезе до входа където стояха новопристигналите еко стикери

Бърна се в кухнята и го залепи в средата на автомата за салфетки

             ____________________________
            |                                                   |
            |                                                   |
            |                                                   |
            | „Пазете гората тя е ваша“         |
            |                                                   |
            |                                                   |
            |                                                   |
            |____________________________|
            |_(                                             (__|
                                                             
                  |________________________|
              

*За водата ще стане модно да се говори чак след година уви.

Служителят X се отправи към служебните си задължения замислено:

„Единият от двамата трябва да е Луд.“

Резултат:

X ~300 мл. Н2О
Y ~3л. Н2О, ~30 мл. сапун, 7 салфетки

Живко Стефанов

Nota Bene: JobTiger публикува историите във вида, в който са изпратени от читателите!


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *