HR речник (XVIII) – Отклонение „нулев риск”

Когнитивните отклонения представляват нарушение, в начина, по който хората възприемат действителността. Съществуват множество установени от психолозите когнитивни отклонения, като систематизирането им е базирано на емпирични данни. В рубриката „HR Речник“ ще разгледаме накратко някои от най-разпространените отклонения, тъй като те често имат обяснителна функция по отношение поведението на повечето хора, в частност на служителите във всяка фирма.

Отклонение „нулев риск”

Source: sxc.hu

Това когнитивно отклонение описва случаите, при които индивидите ценят по-високо пълното елиминиране на даден риск, дори той да е бил минимален, пред по-значимото, но не пълно намаляване на риска. За да стане по-ясна тази дефиниция, нека цитираме точен пример за отклонение „нулев риск”. Американската агенция за опазване на околната среда е издала такава разпоредба, която задължава промишлени предприятия да почистят депата си за отпадъци до абсолютно чисто и незамърсено състояние. Вместо това щеше да е по-ефективно да се осигури 95% почистване на всички депа. В настоящия момент, докато се ликвидират определени депа, други стоят абсолютно замърсени и безкрайно опасни, вместо синхронно навсякъде да се сведе замърсеността до 5%.
Друг хранителен закон в САЩ забранява на производителите да слагат синтетични канцерогенни хранителни добавки в произвежданите от тях храни. Тази пълна забрана е довела до това, че производителите слагат просто по-стари и потенциално по-опасни съставки, или разработват съвременни такива, които не са канцерогенни, но имат още по-вредни странични ефекти.
Това когнитивно отклонение се проявява, когато хората се страхуват от даден риск и цялостното му елиминиране означава, че никой няма да пострада. По-изгодно икономически и оправдано би било, вместо да се свежда един риск от 1 до 0%, да се сведе риск от 50 на 5%.
Това се отнася и за работата – в напрегнати ситуации е по-смислено е да се свърши 95% от задачата за 1 час (и да се премине към следващата задача), вместо на задачата да се отделят 6 часа, за да се шлифова тя до перфектно 100%-ово състояние. Задачите не бива да се оставят недовършени, просто, при малко време и голям обем работа горният метод е оправдан и ефективен, за да върви процесът напред и да не бъдат блокирани възлови служители за незначителни детайли.
Този текст ви допада? Ще ни зарадвате, ако кликнете на някой от бутоните отдолу…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *