Слабости на интервюиращите HR експерти

Picture source: www.writeforhr.com

Интервюто е било и си остава най-често използваният метод за наемане на нови служители. Над 99% от компаниите използват именно този начин за подбор на персонал. От това следва, че интервюиращите са крайъгълният камък, решаващият фактор за това, какви служители ще имаме в офиса си. Те трябва да могат да взимат правилните решения в точния момент. За жалост, това често не е така. Основните слабости на интервюиращите HR специалисти са следните.

  • Липса на тренинг – Малцина са HR специалистите у нас, които имат специална подготовка за провеждане на интервюта. Тоест, повечето важни решения за назначения се взимат от неквалифицирани кадри. Разбира се, един HR специалист може да трениран и да не е добър в работата си, както и обратното. Не е лошо обаче повече от тях да притежават формалното образование, което да им помага в работата. Ако вие интервюирате хора за назначаване, помислете и потърсете как да се квалифицирате за провеждане на успешни интервюта.
  • Отклонения от нормата – Прибързаните решения са един от основните проблеми при провеждане на интервю. Често се случва така, че интервюиращият е затрупан с работа и кандидатури, поради което ускорява вземането на решения. Друга ясно изразена слабост на HR-ите е склонността им да заместват прецизната и чисто професионална оценка с общи впечатления за кандидата. Симпатични кандидати с неподходяща квалификация или недостатъчен за длъжността опит биват предпочитани пред по-невзрачни, но по-опитни кандидати.
  • Непоследователност – Интервюто е структура, която има своите важни компоненти. Поне така следва да бъде, ако желаем да имаме правилния инструмент за филтриране на кандидати. Много HR-и обаче не си дават труда да подготвят структурирано и последователно интервю. Резултатът – неспособност да провокират силните страни на подходящите кандидати по време на интервюто.
  • Неефикасност – В характера на човешката природа е да се заблуждаваме, че сме достатъчно умни и способни – както в работата, така и в личния ни живот. Да, но това почти винаги не е точно така на практика. А и да сте достатъчно умни, това не ви гарантира, че ще зададете правилните въпроси на кандидатите, ако не сте се подготвили предварително. Още по-критично става положението, ако използвате неправилните техники за оценка на проведените интервюта.
  • Непрофесионализъм и връзкарство – Нещата са ясни, не са един и двама онези HR-и, които представа си нямат от работата си, или позволяват да им бъде оказван натиск от висшестоящите. Ако не разбирате и не познавате правилата на подбора, или се страхувате от шефа, който иска да назначи цялата си рода в компанията, вие просто не сте истински HR експерт и цялата работа не е за вас.
Щом желаете да бъдете компетентни (а не само да си мислите, че сте такива), потрудете се. Преценете, дали горните проблеми не се отнасят и до вас и, ако откривате описани собствените си слабости, вие просто имате нужда от промяна. Промяна на ситуацията или в краен случай, промяна на професията.
Този текст ви допада? Ще ни зарадвате, ако кликнете на бутона на TopBlogLog отдолу…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *