6 препоръки към интервюиращите HR специалисти (част 1)

Picture source: www.sxc.hu

В предишен материал разгледахме някои от основните слабости на интервюиращите HR експерти. След като вече знаем кое и защо спъва процеса по правилния подбор на кадри, можем да пристъпим към конкретни съвети, които да ви помогнат при доброто провеждане на бъдещи интервюта.
1.Създайте структура за интервюто. Случайният процес дава случайни резултати. За да създадете структура, започнете с дефинирането на ключовите изисквания за свободната позиция. Веднага след като имате систематизирани изискванията, измислете стандартните въпроси за интервюто, базирайки се на информацията, която сте извлекли от въпросните изисквания. Използвайте едни и същи въпроси за всички интервюирани. Ако интервюирате съвместно с колеги, задавайте еднакви въпроси – именно онези, които отговарят логически на изискванията за позицията. Не е редно отделните интервюиращи да задават собствени „любими” въпроси, или поне, не като част от стандартното интервю.
Структурата има еднакво голямо значение, както за оценяването на кандидатите, така и за класирането на финала. Преди да започнете с интервютата, приемете конкретен стандарт за оценка на идеалните или приемливите отговори на всеки въпрос. Така ще подобрите обективността и ще направите класирането по-точно. Структурираните интервюта ви гарантират по-ясни и точни преценки.


2.Установете минимални стандарти за невербално поведение. Езикът на тялото, маниерите, израженията, външният вид – всичко това влияе на нашите решения. Нашата преценка е до голяма степен резултат от онова което виждаме. Невербалното поведение ни кара да възприемаме хората по-позитивно или негативно, в зависимост от личната ни интерпретация. Проблемът се корени във факта, че тези податки могат да улесняват решенията ви, но също толкова лесно могат да го манипулират в една или друга посока. Затова е необходимо предварително да създадете ясни стандарти за оценка на невербалното поведение. Стандарти, които да отговарят на фирмената култура, очакванията на клиента (ако сте външна HR агенция), особеностите на дадената позиция. Живеем в либерални времена, но все пак има неща, които си остават неприемливи, особено за определени компании и длъжности.


3.Съберете и предайте информация. Интервюто има двояка цел. А) да научите и разкриете квалификациите на кандидатстващите и Б) да осигурите на кандидатстващите информация за позицията, организацията, фирмената култура. Интервюто трябва да бъде така структурирано и проведено, че да остане достатъчно време и за двата процеса. Ако подборът е свързан с няколко стъпки, не е лошо да разделите получаването и даването на информация във времето.
Очаквайте продължение. 

Този текст ви допада? Ще ни зарадвате, ако кликнете на бутона на TopBlogLog отдолу…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *