Грешки по време на интервю – II

Picture source: www.sxc.hu

Лична симпатия. По-висока оценка получават кандидатите, които се харесват. При това, говорим за лична симпатия, която няма отношение към работата. Естествено, симпатията е логична и обяснима, но тя не винаги е най-добрият съветник, когато се наемат хора на работа.

Копиране. Интервюиращите често имат предпочитания към определен тип личност, като игнорират факторите, свързани с работата. Това спъва провеждането на интервюто и може да доведе до наемане на крайно неподходящ кандидат.
„Светци и грешници”. Някои HR мениджъри делят кандидатите на „добри” (светци) и „лоши” (грешници). Затова е много трудно да се идентифицират разликите вътре в самите групи, тъй като кандидатите не се сравняват един с друг.
Решение на база „диалект”. Кандидатите, говорещи диалектно и „провинциално”, често получават по-лоши оценки, от хората, които се изказват на стандартния (локалния) диалект, или книжовен език. Тук обаче има и някои изключения. Ако става дума за работна позиция от непрестижно естество, може да бъде предпочетен кандидат с диалектен изказ. Също е възможно интервюиращият да отдаде предпочитания на хора от собствения си регион.
Ефектът на реалното време. Интервюиращите често предполагат, че кандидатите се държат по време на интервюто така, както и в реалния живот. Това е сериозна грешка, тъй като интервюто е екстремна ситуация и нервното поведение е напълно обяснимо. От друга страна, има ловки кандидати, които успяват да хвърлят прах в очите на събеседника си и да се представят в рамките на 40 минути така, сякаш притежават качества, които всъщност не притежават.
Полова диференциация. Често жените са пренебрегнати за сметка на мъжете. Това е особено валидно в конкурси, обявени от фирми, в които доминира мъжкият пол. Има обаче някои сведения, че това се отнася предимно за интервюиращи жени. Жените са по-склонни да припишат компетентност на кандидати от мъжки пол, докато мъжете не диференцират по този признак.

One comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *