Някои съвети за интервюто

Picture source: www.sxc.hu

Един съвет за начало – отнасяйте се към свободното работно място, като към стока за продан, а към процеса по провеждане на интервю, като към PR акция в полза на вашата компания.
Проучете внимателно автобиографията на кандидата за работа и си отбележете в полетата какви въпроси бихте искали да изясните с този човек.  Съставете си списък с въпросите, които смятате да задавате към дадения претендент за конкретното свободно място. Не допускайте грешката да използвате шаблонни въпроси за всички кандидати и за всички свободни позиции. По време на самото интервю внимателно изслушвайте отговорите и задавайте следващите си въпроси в зависимост от получената информация. Времето за въпроси и отговори е рационално да се разпредели в съотношение 30/70 приблизително. 
Интервюиращият е длъжен да е наясно, какви качества оценява у кандидата по време на самото интервю. Важно е предварително да се определят и приоритетите: какво е най-съществено за успешната работа на дадената позиция, какво няма чак такова значение. 
Представете на кандидата по разбираем начин основната информация за вашата фирма. Не забравяйте, че не само вие избирате човек за компанията, но и той си избира подходящото място. В същото време е от значение да направите така, че да не казвате цялата информация за длъжността и фирмата, преди да сте изслушали представянето на кандидата. Ако не следвате това правило, кандидатът ще научи достатъчно, за да може да ви подведе с отговори, които знае, че ще очаквате. 
По време на интервюто си водете бележки, записвайте си отговорите на най-важните въпроси, които сте задали и не разчитайте на паметта си. Дори да имате насрочени само няколко интервюта, няма да сте в състояние да запомните всички важни подробности от всеки проведен разговор.  По записките и бележките ще ви е по-лесно да си припомните впоследствие представянето на дадения човек. 
Задавайте повече „открити” и ситуативни въпроси , отколкото „закрити”. Ситуативните въпроси ще ви помогнат да си съставите впечатление за реакциите на кандидата.
Тонът на общуване следва да е дружелюбен, но и достатъчно сериозен. Избягвайте, както снизходителното високомерие, така и фамилиарниченето.
Прибягването към стресово интервю е подходящо само за определени длъжности, които реално изискват повишена стресоустойчивост. Ако се налага да го вкарате в действие, не забравяйте да обясните накрая на кандидата за какво става дума и да се извините за нападателността и странните въпроси.
Опитайте се да бъдете максимално обективни. Не мерете хората по собствения си аршин. Но тънкостта в ситуацията е да се вслушвате в професионалната си интуиция. Дайте си ясна сметка, това ли е човекът за дадената свободна позиция, подхожда ли той на останалия екип, може ли да се справи с напрежението?
Можете да предложите на кандидата конкретен случай за разрешаване. Така ще успеете да оцените професионалната му компетентност и находчивост. В крайна сметка, това е целта на интервюто – да проверите професионалните качества на даден човек, а не просто да си поговорите на светски теми с него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *