Форма и съдържание – подводните рифове на вътрешните комуникации

Няма офис, в който да не се разпространяват вътрешни заповеди, наредби, указания. Това, разбира се, е напълно нормално и е част от корпоративната култура навсякъде по света. Тези документи урегулират фирмения живот, дават инструкции какво е позволено и какво не, уведомяват за настоящи промени или нововъведения. Въобще, този тип циркулиращи документи съществуват от дълги години и принципно не учудват никого. Но, нещата могат да бъдат и малко по-различни. В примера, който виждате, ръководството изрично забранява празните приказки, клюките и коментирането на други хора (не е лошо по принцип, макар и да е съмнително изпълнимо). Посочено е и предвиденото наказание, в случай, че не се съобразите със заповедта – незабавно терминиране, което следва да се разбира като уволнение (макар и формулировката да е откровено странна).
Независимо каква заповед разпространявате сред служителите, не забравяйте най-важните неща. Първото от тях е правилният тон. Заплахите от първата дума са нелепи. Имате работа с възрастни хора, а не с тийнейджъри, нали? Освен това, формулирайте изказванията си ясно и недвусмислено. „Терминиране” не е от този тип формулировки. И накрая, но не на последно място по важност, съобразявайте се в кой век живеем. Публикуваният тук меморандум е от далечната 1978г., но пак се е намерил кой да го запази и обнародва в даден момент. В ерата на интернет и глобална мобилност, най-очевидната заплаха е текстът ви да се разпространи онлайн. Което не е вашата цел, нека не се залъгваме. А едно изтекло в интернет пространството листче може да ви донесе сериозни главоболия като работодател. И да накърни имиджа ви на отговорна фирма завинаги. Не го допускайте…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *