HR терминология

HR терминология (XII) – Мотивационно писмо

Source: sxc.hu

В не една и две обяви за отворени работни позиции се споменава, че кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо. Този придружаващ „документ” хвърля в почуда и затруднение почти всеки човек. Проблемът се крие във факта, че никъде няма единодушни критерии за това, как се пише мотивационно писмо. По тази причина, настоящият текст следва да се приема само като една от многото възможности и препоръките в него не са единствено правилни или задължителни.

Прочети повече

HR терминология (XI) – Кариерен дауншифтинг (downshifting)

Source: sxc.hu

Дауншифтингът е вид философия и социално поведение, които се изразяват най-общо в ориентиране към по-прост живот и бягство от драстичния материализъм на съвремието ни. Думата е английска (downshifting) и може да се преведе най-общо, като „преминаване на по-ниска предавка”.

Дауншифтингът като тенденция започва да се наблюдава от 90-те години на миналия век. Тогава все повече хора започват да си дават сметка, че водят свръхнатоварен живот и ежедневието им се състои почти изцяло от работа. Дауншифтърите се водят от няколко прости мантри, най-популярните от които са: „най-хубавите неща в живота са безплатни” и „каква е ползата от богатството, ако нямаш време да го харчиш”. Прочети повече

HR терминология (X) – Платени свободни дни

Source: sxc.hu

Платените свободни дни (наричани също „платени лични дни”) са дни, в които служителят е практически в платена отпуска. Тези дни са извън регламентираната 2-3 седмична отпуска, която стандартно се полага. Идеята е служителите да имат няколко дни (например, един месечно), в които да не използват отпуската си, но да имат право да отсъстват от работното си място, за да могат да вършат лични неща – да подготвят семейни празненства, да посетят зъболекар, да ходят по банки или учреждения, да присъстват на училищни мероприятия с децата си и т.н. Не се регламентира за каква цел следва да се използват тези дни – затова са наречи също и „лични дни”.

Прочети повече

HR терминология (IX) – Ориентиране

Source: sxc.hu

Ориентирането на нов служител в компанията е процес, който протича различно в отделните фирми. Най-често срещаните компоненти на ориентирането включват (макар и да не се ограничават задължително до) следните процедури. Първо, HR мениджърът или отделът провеждат среща с новия служител. На тази среща те го запознават с безопасността на труда, работната среда, длъжностната характеристика, отговорностите за определения пост, фирмената история и култура, структурата на организацията и всичко останало, важно за новоназначения. Друго събитие, което може да се очаква при ориентирането е развеждането на служителя из целия офис, представянето му пред колегите, разясняване на дейностите в отделните звена и обясняване на връзката между тях. Често срещана практика е на новия служител да се предостави папка с ориентиращи материали.

Прочети повече

HR терминология (IX) – Споразумение за поверителност (NDA)

Source: sxc.hu

Споразумението за поверителност/конфиденциалност (на англ. Non disclosure agreement – NDA) е вид юридически договор, най.често сключван между служител и работодател. NDA налага обвързващи условия, забраняващи на служителя да разкрива поверителна и проприетарна вътрешна фирмена информация  пред всякакви външни лица или други компании. Обикновено това споразумение е валидно за периода, в който служителят е назначен в дадената компания и за даден последващ срок (1-2 години) след напускането му.

Целта на споразумението за поверителност е недопускане на изтичане на вътрешна информация към заинтересовани трети страни. Прочети повече