Архив за ноември, 2011

Създаване и съхраняване на автобиография в JobTiger.bg

Съхранената автобиография в рамките на кариерния сайт с обяви за работа  JobTiger.bg да възможност на търсещите работа да бъдат „откривани” от потенциални работодатели, стига да отговарят на изискванията им и да бъдат търсени, дори да не са кандидатствали и да не търсят активно нова работа. 

Автобиографията, съхранена в JobTiger.bg е лесна е за поддръжка и актуализация, а може да бъде споделяна на външни сайтове или дори „вграждана” чрез линк. Прочети повече

Как да започнем презентация

Днес ще чуете базисни съвети по темата “Как да започна презентацията си”. Както и друг път сме правили, публикуваме видео, което е насочено към подготвянето на презентации, но всъщност, скритата ни цел е друга – не само да ви помогнем с евентуална презентация, а да ви насочим към това, как да се подготвите за интервю за работа. Нали не забравяте, че интервюто за работа е на практика презентация на самия вас? Именно. И затова е особено важно да се подготвите за него така, както се готвите и за презентация пред публика. Но, по-добре се вслушайте в съветите на експерта…

[Stories] Животът на живо

Историята участва в конкурсния период 21.11-20(24).12

Лазар задъхано преразказваше на колегите си снощната тъпотия по телевизията, когато длъгнестият младеж зад тях изохка  и започна да подскача на място. Парченце нажежен метал бе отскочило от масата за заваряване, след което улучи пазвата му.

- Нарани ли се! – иронично попита Лазо и с уж загрижен израз се завтече към него, точно както преиграваха във филмите.

Другите двама веднага се включиха:

- Добре ли си, момко?

- Наред ли е всичко?

Манол издърпа тениската от панталона си, изтръска се и начумерено ги изгледа. При заварките това се случваше всеки ден, но днес шефът му бе в едно от особените си настроения: Нарочваше си телевизионен дразнител и на другия ден безпощадно го подиграваше. За да не остане назад, младежът подхвърли на свой ред:

- Остави. Всичко е наред. Ще се оправя.

Прочети повече

[Stories] Харта на любовта

Историята участва в конкурсния период 21.11-20(24).12

В една голяма част от българските и чуждестранни компании съществува т.нар. “Харта на Клиента”. Ние не сме изключение от правилото. В нашата компания освен “Харта на Клиента” обаче съществува и “Харта на Любовта”.
Вдъхновението за нейното създаване дойде именно от любовта и подкрепата, която цари в нашия екип по отношение на нашите клиенти, проекти и партньори.

Прочети повече

HR терминология (XV) – Емоционална интелигентност (EQ)

Предисторията

Source: fortifyservices.blogspot.com

Емоционалната интелигентност е относително неотдавна дефинирана, но корените на понятието лежат дълбоко във времето и стигат чак до Дарвин. В някои от ранните си творби той посочва важността на емоционалното себеизразяване за оцеляването и адаптацията. В началото на миналия век, въпреки че традиционните по това време дефиниции на интелигентността са фокусирани върху когнитивните аспекти (памет, проблемно-ориентирано мислене), започват да се прокрадват идеи за важността и на не-когнитивните такива. Например американският психолог Е.Л.Торндайк от университета „Колумбия” започва около 1920г. да използва понятието „социална интелигентност”, описвайки с него способността за разбиране и работа с други хора. През 1975г. Хауърд Гарднър представя в книгата си „Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligencesтеорията си за множеството типове интелигентност. Според нея, традиционните схващания за интелигентност не успяват да обяснят задоволително когнитивните способности.

Прочети повече